விரைவுச் செய்திகள்

தமிழன் என்று சொல்லடா! தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!

வலைதளத்தில் தேடு

Wednesday, August 25, 2010

சட்டசபை நாற்காலி

அவர்
இல்லாதபோதும்
அவரிருந்த
இருக்கையின் மீது
எவர் ...
எவர் ...
கண்களோ !
இருக்கின்றது

No comments:

Post a Comment

பிரபலமான இடுகைகள்

பார்த்த பக்கங்கள்