விரைவுச் செய்திகள்

தமிழன் என்று சொல்லடா! தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!

வலைதளத்தில் தேடு

Monday, July 19, 2010

எங்கே சுதந்திரம்?


மகாத்மாவே
உன்
தலைமைதானே
சுதந்திரம் வாங்கியது
தயவுசெய்து சொல்
யாரிடம் கொடுத்தாய்?
சொல்லாமலே
இறந்துவிட்டாயே!

No comments:

Post a Comment

பிரபலமான இடுகைகள்

பார்த்த பக்கங்கள்