விரைவுச் செய்திகள்

தமிழன் என்று சொல்லடா! தலை நிமிர்ந்து நில்லடா!!

வலைதளத்தில் தேடு

Monday, July 19, 2010


சோறு?பிஞ்சு குழந்தைக்கு

அன்னையின் மடியில்

நிலாச்சோறு

சாப்பிட ஆசையாம்

அன்னை இருக்கிறாள்

நிலாவும் இருக்கிறதுசோறு?

No comments:

Post a Comment

பிரபலமான இடுகைகள்

பார்த்த பக்கங்கள்